Robert bloggar 3e gången på bokus

De korrupta finns en familj som spelar en central roll; Droth. Från början hette de Drott, ett gammalt knektnamn, men i Amerika ändrades det till Droth. Patriarken Johan Drott utvandrade till USA under 1900-talets första år, inte ens fyllda tjugo år. Och ganska snart hamnade han i Chicago. Där var han en av få svenskar som inom kriminaliteten mötte andra immigranter från Europa, mestadels från Polen och Italien. De blev aldrig fullvärdiga medlemmar av det som senare kallades Costa Nostra, men de var en viktig del av det nationella syndikat som fick stor makt inom spritsmuggling, politik, fack och senare droger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *